След три месеца ще емитираме облигации на БФБ Денис Иванов, заместник-председател на борда на директорите на Международната инвестиционна банка пред "Капитал Daily"

Источник: КАПИТАЛ
След три месеца ще емитираме облигации на БФБ Денис Иванов, заместник-председател на борда на директорите на Международната инвестиционна банка пред

Денис Иванов е заместник-председател на борда на директорите на Международната инвестиционна банка (МИБ). Завършил е Московския институт по международни отношения и е магистър по бизнес администрация и финанси от Cass Business School. Работил е в руското външно министерство и като дипломат във Великобритания. От февруари 2013 г. поема ръководна позиция в банката. През миналата седмица МИБ обяви намерение да емитира облигационна емисия на българския пазар и да увеличи финансирането за малкия и средния бизнес.


Какви са резултатите от дейността на банката в България?
- Кумулативно, нашите подписани кредити са с шест български компании и достигат близо 80 млн. евро. Четири от сделките са под формата на синдикирани заеми. Подкрепяме компании от финансовия и застрахователния сектор, телекомуникации и производствения сектор.

По какво се различава вашият модел да кредитиране от този, който имат нормалните търговски банки?
- МИБ е международна банка за развитие, обединяваща 9 страни, аналогична по статус на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). Те се явяват такива субекти на международното право, които ползват редица привилегии и имунитет. Те се различават от търговските банки, като главната им мисия не е извличането на търговски печалби, а поддръжката на търговско-икономическото развитие на страните членки и задълбочаване на икономическото сътрудничество между тях, което е отразено във финансовите продукти, които предлагаме на нашите клиенти.

Като международна финансова институция как намирате бизнес проектите? Клиентите пряко ли се свързват с вас, или имате партньорска мрежа в различните страни?
- Наши естествени партньори се явяват банките за развитие, в случая Българката банка за развитие, ексим банките и агенствата, международни финасови институции, а също така търговските банки. Съществена поддръжка в този процес намираме и от страна на правителствата на нашите страни членки. Едновременно с това и сами активно промотираме своите възможности пред клиентите. През април планираме отварянето на първото си европейско регионално представителство. То се намира в Братислава, Словакия, и ще покрива цялата европейска територия, включително България.

Защо не открихте представителството си в София?
- Разглеждаме и такава възможност, но за в бъдеще. България е една от държавите основателки, чиято активна подкрепа съществено допринася за развитието на нашите проекти. Преди две години страните членки единодушно приеха решение за увеличение на капитала, като по такъв начин демонстрираха подкрепата си за развитието на МИБ. България беше и една от първите страни, изпълнили ангажимента си напълно. Страната е вторият по големина акционер в банката. Ние поддържаме активна комуникация с българското правителство, в нашата работа по конкретни проекти.

Разкажете повече за тях.
- Към момента делът на проектите ни в България е около 13% от нашия кредитен портфейл. Амбициите ни са по-големи и вече работим по няколко сделки, които ще доведат до предоставянето на още няколко десетки милиони евро. За да увеличим поддръжката си, ние планираме да наберем финансиране от местния пазар. През 2014 г. приложихме този естествен пазарен подход, като привлякохме 100 млн. евро на Московската борса, а също така имахме изключително успешно издаване на облигация и на Братиславската борса. Плановете ни са да продължим тази практика и на други европейски пазари, като България е следващата в списъка ни. Една успешна емисия облигации тук ще увеличи базата ни за финансиране, като едновременно с това ще допринесе за развитието на капиталовия пазар в България, тъй като облигации, издадени от международен институт за развитие с инвестиционен рейтинг, листнат за търговия на Българската фондова борса, ще даде възможност за достъп на широк кръг инвеститори, включително пенсионни и застрахователни компании. Намираме се в процес на уточняване на параметрите на предлаганата емисия, като индикативните условия на очакваната емисия са 50 млн. евро и срок 5 години. Очакваме издаването да се състои през второто тримесечие на годината.

Имахте ли срещи с потенциални инвеститори?
- Планираме провеждането на роуд шоу съвместно с нашия водещ мениджър Societe Generale Експресбанк и комениджъра - Българската банка за развитие.

Как средствата, които ще наберете от местния пазар, ще се насочат към българския бизнес?
- За сметка на привлечените средства ние ще предложим дългосрочно финансиране за подпомагане на малки и средни предприятия, а също така и в други различни сфери на икономиката, като по такъв начин ще подкрепим устойчивия икономически растеж на страната, което се явява и една от базовите задачи на банката. Приоритет ни е да развием експортния потенциал на бизнеса в страната, а също и да затвърдим търговските връзки между компаниите в страните - членки на банката.

Каква е прогнозата за икономическия ръст на България, с която работите?
- Ние сме доста оптимистично настроени за България. Тя страда от недостатъчни чужди инвестиции и вярваме, че заслужава повече внимание от европейски, американски и азиатски инвеститори. Съзнаваме, че ситуацията в Източна Европа и политическите напрежения се отразяват върху икономическия растеж на страната. Надяваме се обаче, че нашият принос като чужди инвеститори, които присъстват на местния пазар, ще допринесе допълнително за увеличение на интереса към България от страна на инвеститори от нашите страни членки и въобще отвън.

Интересува ли се МИБ от private equity (дялово) инвестиране в бизнеси в България?
- Това също е дейност, която сериозно обмисляме. В стратегията ни за нашите членки са залегнали и този тип инвестиции освен чисто финансовото предоставяне на заеми. В момента сме в процес на изпълнение на такъв проект в Словакия. Там правителството създаде инвестиционен холдинг, който е проектен фонд, в който смятаме да сме едни от първите инвеститори. Ако проектът се окаже успешен, ще приложим практиката и в други страни, а защо не и в България?

А интересуват ли ви малки, новосъздадени и бързо развиващи се компании?
- Ние се фокусираме върху подпомагането на малкия и средния бизнес и върху проекти, които подпомагат устойчивото икономическо развитие, включително така наречените зелени проекти в нашите страни. Приоритетни за нас се явяват проекти за развитие на инфраструктурата, за стимулиране на експортния потенциал на България и останалите страни - членки на МИБ.

През миналата година в България беше затворена четвъртата по големина банка, което предизвика сътресения във финансовия сектор. Това отрази ли се по някакъв начин на намеренията ви за проекти в страната?
- България със своята стабилна финансова система дава достатъчна степен на комфорт, като събитията от миналото лято не се отразиха по никакъв начин върху експозициите ни в страната. Ние активно работим с финансовия сектор, като погледът ни върху България е дългосрочен. За поддръжка на капиталовия пазар в края на 2014 г. МИБ прие активно участие в аукцион на българското Министерство на финансите по вътрешни облигации, като закупи 25% от предложеното количество, с което привлече допълнителен интерес от страна и на други външни инвеститори към дълговите инструменти, издавани от България.

Каква е причината МИБ да увеличи своята активност през последните две години?
- Глобалната финансова криза от 2008 г. стана повод за големи промени на капиталовите пазари. Затягането на кредитирането доведе дотам, че много търговски компании не бяха способни да продължат да предоставят заеми за бизнеса, който също изпадна в значителни затруднения. Кризата доведе дотам, че на търговските банки е наложена много по-тежка регулация, дори свръхрегулация и те вече не могат да поемат този ливъридж, който е необходим при кредитните проекти. Затова и има прехвърляне към международни институции като нашата, които обаче са тук, не за да изземат бизнес от търговските банки, а за да запълват празноти и да споделят риска.