National Geographic reflects on "Tiszta víz, boldog Tisza - Clear water. Happy Tisza" Project, supported by IIB

National Geographic reflects on

On September 30, 2019 National Geographic published a story on "Clear water. Happy Tisza" project supported by IIB.

A tiszai PET Kupa résztvevői 7 év alatt közel 70 tonna szennyező anyagtól mentesítették a folyót. Ahhoz azonban, hogy a helyreállított területeket ne szennyezze be újabb műanyag áradat, a Tisza-menti országok együttműködése szükséges.

Az első feladatok közé tartozik a hulladékhelyzet pontos feltérképezése a folyó teljes hosszában, és a folyó menti közösségek szemléletének formálása. Erre kapott most egyedülálló lehetőséget a Természetfilm.hu Egyesület környezetvédelmi kezdeményezése, a tiszai PET Kupa.

A tiszai PET Kupa szervezői közül hárman vették át 2019. szeptember 17-én az International Business Forum „Partnerships for Greater Development Impact” c. rendezvényen az International Investment Bank-től (IIB) elnyert 50.000 eurós támogatást a Tiszta víz, boldog Tisza projekt megvalósítására. A projekt angol elnevezése – Plastic Pollution Prevention Project – Clean Water, Happy Tisza, röviden: 4P.

„Az IIB, amely székhelyét szeptembertől helyezte át Budapestre, az egyetlen nemzetközi befektetési bank lett a régióban” – emelte ki Varga Mihály pénzügyminiszter az eseményen tartott köszöntő beszédében.

Nikolay Kosov, az IIB igazgatóságának elnöke az átadóünnepségen elmondta: „a bank alapértékei közé tartozik a fenntarthatóság, és kiemelten fontosnak tartjuk a természeti értékek megőrzését, ezért is támogatjuk az e célt szolgáló projekteket 2015-től kezdve”

A Tisza folyó Ukrajnában ered, Romániát és Szlovákiát érintve folyik át Magyarországon. Szerbiában torkollik a Dunába, amely Románián keresztül a Fekete-tengerbe vezeti a szőke folyó vizét. Épp ezért a projekt eredményei remélhetőleg pozitívan hatnak majd ezen országok folyómenti természeti értékeinek és élővilágának védelmére és a területen élők szemléletére is (az említett országok közül 3 tagja az IIB-nek is).

„A Tiszta víz, boldog Tisza projekt lehetőséget ad arra, hogy feltérképezzük a folyót a forrástól a Dunáig, 5 ország mentén, miközben kutatásokat, méréseket végezhetünk” – mondta el köszönő beszédében Hankó Gergely, hulladékgazdálkodási szakember, a projekt koordinátora és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője. „A 4P Expedíció 966 kilométernyi tapasztalatát, és a kutatási eredményeket mindenki számára hozzáférhetővé tesszük online felületeinken és a 2020 novemberi ÖKOINDUSTRIA zöldipari expón” – tette hozzá.

A projekt másik fontos eleme a szennyezett pontok feltérképezését követően („Hulladék térkép”), a PET Kupa kezdeményezés online kommunikációjának fejlesztése és a honlap, illetve egy új applikáció interaktívvá tétele. A honlap oktatási és szemléletformálási célokat fog szolgálni, gyakorlati tippeket és megoldásokat felvonultatva a hulladékcsökkentéshez, az ingyenes applikáció pedig a vízi túrázók, horgászok, természetjárók és a vízgyűjtő területen élők természetvédelembe való bekapcsolódását fogja segíteni: felvehetnek új pontokat, vagy a már meglévőket fellelve megtisztíthatják a szennyezett területeket.

A Tiszta víz, boldog Tisza projekt 2019 októberében veszi kezdetét és 2020 decemberében zárul.

Clean Water, Happy Tisza

Participants of the Tisza PET Cup have eliminated nearly 70 tons of pollutants in the river in 7 years. However, in order not to contaminate the restored areas with more flood or plastic, the Tisza countries need to cooperate.

The first tasks include accurate mapping of the waste situation along the river and shaping the views of river communities. This is a unique opportunity for the Nature Film.hu Association's environmental initiative, the Tisza PET Cup.

Three of the organizers of the Tisza PET Cup took part on September 17, 2019 in the International Business Forum "Partnerships for Greater Development Impact". At the event, International Investment Bank (IIB) issued a grant of EUR 50,000 for the implementation of the Clean Water Happy Tisza project. Project English name - Plastic Pollution Prevention Project - Clean Water, Happy Tisza, 4P.

"IIB, which moved its headquarters to Budapest from September, has become the only international investment bank in the region," said Finance Minister Mihály Varga in his opening speech.

Nikolay Kosov, Chairperson of the IIB Management Board, said at the launch ceremony: "sustainability is one of the Bank's core values, and we have been committed to supporting projects in this area ever since 2015".

The River Tisza originates in Ukraine, passing through Romania and Slovakia, passing through Hungary. In Serbia, it flows into the Danube, which leads the blonde river water into the Black Sea through Romania. Therefore, the results of the project will hopefully have a positive impact on the protection of the riverine nature and wildlife of these countries and on the attitude of the people living in the area (3 of these countries are also members of the IIB).

"The Clean Water, Happy Tisza project gives us the opportunity to map the river from its source to the Danube, across 5 countries, while conducting research and measurements," said Gergely Hankó, project officer, project coordinator and Environmental Service Managing Director of the Manufacturers Association. "We are making 966 kilometers of 4P Expedition experience and research results available to everyone through our online interfaces and the November 2020 Eco-Industry Expo," he added.

Another important element of the project, following the mapping of contaminated sites ("Waste Map"), is improving the online communication of the PET Cup initiative and making the website and a new application interactive. The site will serve educational and awareness-raising purposes, providing practical tips and solutions for waste reduction, and a free application to help water hikers, anglers, hikers and river basin residents become involved in nature conservation by adding new or existing contaminated areas.

The Clean Water, Happy Tisza Project will begin in October 2019 and will close in December 2020.